محصولات ما

RPET

RPET

PRET SHEET PRODUTION LINE شاخص های فنی:   مدل ترکیب اکسترودرها مقدار انرژی مصرفی خروجی (کیلوگرم در ساعت) مشخصه تولید...

نمایش جزئیات
PP-PS

PP-PS

MULTI-LAYER CO-EXTRUSION COMPOSITE SHEET PRODUCTION LINE شاخص های فنی:   مدل ترکیب اکسترودرها مقدار انرژی مصرفی خروجی (کیلوگرم در ساعت)...

نمایش جزئیات